ประวัติความเป็นมา

วัฒนธรรมของฝรั่งเศสได้รับการหล่อหลอมตามภูมิศาสตร์โดยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และโดยกองกำลังและกลุ่มต่างชาติและภายใน ฝรั่งเศสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปารีสมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางของวัฒนธรรมชั้นสูงตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 และตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมาทั่วโลก ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ฝรั่งเศสยังมีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์แฟชั่นอาหารวรรณกรรมเทคโนโลยีสังคมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ความสำคัญของวัฒนธรรมฝรั่งเศสได้เพิ่มขึ้นและจางหายไปในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับความสำคัญทางเศรษฐกิจการเมืองและการทหาร วัฒนธรรมฝรั่งเศสในปัจจุบันมีทั้งความแตกต่างทางภูมิภาคและเศรษฐกิจและสังคมและแนวโน้มการรวมกันที่แข็งแกร่ง การสำรวจความคิดเห็นทั่วโลกสำหรับ BBC พบว่าฝรั่งเศสได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีอิทธิพลเชิงบวกมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก (รองจากเยอรมนีแคนาดาและสหราชอาณาจักร) ในปี 2014